Hoşgeldiniz.

virüs ile bulaşan hastalıklar nedir ? Kısaca Benzer Konulara da Bakmalısın e ödev Virüs Veya Bakteri Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir Bakterilerle bulaşan hastalıklar Bakteri ile
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 20      

 1. Kayıtsız Üye
  Sponsorlu Bağlantılar


  virüs ile bulaşan hastalıklar

  Sponsorlu Bağlantılar
  virüs ile bulaşan hastalıklar nedir ?

  Paylaş Facebook Twitter Google 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Bulaşıcı hastalık ve virüs hastalıkları


  Bulaşıcı hastalık ve virüs hastalıkları


  Tifo nedir ve bu hastalığa nasıl yakalanılır ?
  Tifo, tifo basillerinin meydana getirdiği genel bir hastalıktır. Mikroplanmış gıda maddelerinden, süt ve sudan bulaşır (genellikle bulaşık pisliği veya suların bulaşmasıyla). Sinekler yoluyla de yayılabilmekte olan bu hastalık, aynı zamanda enfekte olan bir maddeyle yapılacak temasla da bulaşabilmektedir.

  «Tifo taşıyıcısı (portör)» ne demektir ?
  «Tifo taşıyıcısı» bu hastalığı bir kez çeken, tamamen iyileşmiş olan, fakat canlı mikropları vücudunda taşımaya devam eden kişidir. Bu gibi bir taşıyıcı, özellikle gıda maddeleri ile ilgili bir meslektense, hastalığın toplumda büyük ölçüde yayılmasına neden olabilecektir.

  Tifonun yayılmasını önlemek için başvurulacak metotlar nelerdir ?
  İçilecek ve kullanılacak suların temizlenmesi ve sütlerin pastörize edilmesi gerekli tedbirlerdir. «Tifo taşıyıcıları» teşhis edildikten sonra başkalarının yiyecekleri maddelerden uzak tutulmalıdır. Tifo vakalarının erken teşhis edilmesi ve hastanın öteki insanlardan tecrit edilmesi gereklidir. Tifoya yakalanan hastanın bütün giysileri, eşyaları ve dışkıları sterilize edilmeli ve bu hastanın başkaları ile teması önlenmelidir.

  Tifoyu önleyen aşılar tesirli midir ?
  Evet. Bağışıklığı artırmak için yapılan ek aşılar eğer her üç veya dört yılda bir yapılırsa hastalığa karşı bağışıklığı artırmaktır. Tifo aşıları aşağıda gösterilen hallerde yapılmalıdır:
  a. Su temizliği şüpheli olan ve tifo vakaları olduğu bilinen bir ülkeye seyahat ederken,
  b. Tifo salgınlarında.
  c. Bu hastalığa yakalanmış bir kişi ile temas edilmişse.

  Tifo hastalığında kesin teşhis nasıl elde edilir ?
  Hastalığın ikinci haftasında pozitif (müspet) belirtiler gösteren özel bir kan muayenesi usulü vardır. Bunun adı Gruber-VVidal testidir. Ayrıca, genellikle hastalığın ilk haftasında hastanın kan, idrar veya dışkısından laboratuarda geliştirilen bir mikroptan hastalık teşhis edilebilinmektedir.

  Tifoda mikropların gelişmesi devri (incubation perios) nin süresi ne kadardır ?
  Genellikle dört ilâ altı hafta.

  «Pembe noktalar» neyi ifade eder ?
  Bunlar deride, genellikle göğüste ve karında meydana gelen küçücük kırmızımtırak noktalardır. Bunlar çoğunlukla hastalığın yedinci ve onuncu günleri arasında belirir.

  Tifonun ciddî komplikasyonları olabilir mi ?
  Evet, En ciddî iki komplikasyon bağırsaklarda kopma ve bağırsaklarda kanama olmasıdır. Ancak, bunlar çok kez meydana gelmez.

  Tifo hastası ne kadar süre sonra yataktan çıkabilir ?
  Ateşi normale düştükten bir hafta sonra yatakta oturur vaziyete getirilebilinir. Bundan üç dört gün sonra da yataktan çıkabilir.

  Bir tifo hastasının iyileştiği nasıl anlaşılır ?
  Devamlı olarak yapılan dışkı tahlilleri ve kültürleri tifo mikrobunu göstermeyinceye kadar ve tam bir «menfi» (negatif) rapor alınınca. Bu tür tahliller hastanın «tifo taşıyıcısı» olmadığını da tespit edecektir.

  Günümüzde tifo nasıl tedavi edilir ?
  a. Yatakta istirahat.
  b. Gereken besinin alınmasını temin için alınacak ilâçlar.
  c. Çabuk bir tedaviyi geliştireceğini göstermiş olan yeni tür antibiyotiklerin alınması

  Sıtma nedir ?
  Dört tip parazitten biriyle gelen bulaşıcı bir hastalıktır. Mikrobu taşıyan bir sivrisineğin ısırmasıyla veya sıtmalı birinden kan nakli yapılmasıyla gelmektedir.

  Sıtmanın teşhisi nasıl yapılır ?
  Hastanın kan hücrelerinde bir sıtma parazitinin bulunmasıyla. Sıtmalı bir bölgede bulunmuş olan kişide periyodik titremeler ve ateş yükselmesi görüldüğü zamanlar bu hastalıktan şüphe edilmelidir.

  Sıtmayı önleyici bir aşı var mıdır ?
  Hayır.

  Bu hastalık nasıl önlenebilir ?
  Sivrisineklerin üremesi için yararlı yerleri ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınmasıyla. Mikroplu sivrisineklerin bulunduğu bilinen yerlerde cibinlik, kapı ve pencerelerde sinek teli kullanılmasıyla. Bu şekilde hastalığı getirebilecek sivrisineğe karşı korunulmuş olunacaktır.

  Sıtmanın etkili tedavi yolu var mıdır ?
  Evet. Vakaların büyük çoğunluğu atabrin veya klorokin (chloro-quine) gibi ilâçlarla tedavi edilebilmektedir. Bunlar şimdi eskiden kullanılmakta olan kininin yerini almışlardır. Son yıllarda bu ilâçların da tesir göstermediği bir sıtma paraziti görülmüştür. Bu yüzden yeni tür ilâçların bulunması için bilimsel araştırmalar aralıksız devam etmektedir.

  Sıtma tam olarak tedavi edilmediği takdirde uzun süre tekrarlama eğilimleri gösterebilir mi ?
  Geçmiş yıllarda, sıtmalılar yıllar boyunca arada sırada sıtma nöbetlerine yakalanırlardı.

  Sarı humma
  Sarı humma nedir ve nasıl bulaşır ?
  Bu bir virüsün getirdiği hastalıktır. Bulaşması, daha önceden bu hastalıklı olan bir kişiyi sokmuş olup mikrobu taşıyan bir sivrisineğin dişisi (aedes aegypti) tarafından sokulmakla alınmaktadır.

  Günümüzde bu hastalık neden hâlâ önemli sayılmaktadır ?
  Çünkü sarı hummanın hâlâ görüldüğü yerlerden uçak yolcuları geçmektedir. Bu enfeksiyonun bulunduğa mıntıkadan tek bir vakanın bile gelmesini önlemek büyük önem taşımaktadır. Bu bulaşıcı hastalığın bulunduğu yerlere gidecek veya oradan geçecek olan yolcuların bu hastalığa karşı aşı olmaları şarttır. Bu hastalık tifo, sıtma, enflüenza, dang veya bir tür kara sarılıkla karıştırıla-bilmektedir.

  *Dang
  Dang hastalığı nedir ?
  Dang hastalığı bir virüs ile gelişen ve sivrisinek ısırmasıyla bulaşan tropikal bir hastalıktır.

  Dang hastalığı önlenebilinir mi ?
  Evet, hastalığı taşıyan sivrisinekleri imha ederek veya kontrol altına alarak. Sivrisineklerin üredikleri yerlerin üzerine DDT püskürtülmelidir.

  Dang hastalığını önleyecek bir aşı var mıdır ?
  Hayır, ancak bu yolda bilimsel araştırmalar hayli ilerlemiş durumdadır ve yakında bir aşı bulunacağı umulmaktadır.

  *Afrika humması
  Afrika humması nedir ve nasıl bulaşır ?
  Bu hastalık kendisini; gelen ateş nöbetleriyle, tamamen iyileşme belirtileri ve bunları takip eden yeni nöbetlerle göstermektedir. Burgu biçiminde bir mikrop olan spiril (spirochete germ), bit veya kene ısırmalarıyla. bulaşmaktadır.

  Afrika humması hangi ülkelerde görülmektedir ?
  Bitle gelen hastalık genellikle Avrupa ve Afrika kıtaları ile Hindistan’da görülmektedir. Kene ile gelen hastalıksa ABD’de yaygındır.

  Afrika hummasına karşı bir aşı var mıdır ?
  Hayır.

  Bulaşıcı veya salgın sarılık
  Bulaşıcı sarılık, bulaşıcı kara sarılık (hepatitis) hastalığı ile aynı mıdır ?
  Hayır. Bu hastalık bir spirokerle geçmektedir ve taşıyıcıları farelerdir. Hastalık fare ısırmasıyla ve fare pisliği veya idrarı ile bulaşmış olan su ve yiyeceklerden de gelebilmektedir.

  Bulaşıcı sarılık genellikle nerelerde bulunur ve bu hastalığa yakalanması muhtemel kişiler hangileridir ?
  Bu hastalığa genellikle liman işletmelerinde, yük iskelelerinde, lağımlar ve kanalizasyonlar ile farelerin en çok bulunduğu yerlerde rastlanmaktadır. Liman işçileri, kanalizasyon işçileri ve maden işçileri bu hastalığa yakalanma ihtimalleri çok olan kişilerdir

  Tularemî nedir ve nasıl bulaşır ?
  Bir basil ile bulaşarak gelen akut bir hastalık olup belirtileri deride yara veya ülserlerin meydana gelmesidir. Hastalık tifo nöbetine benzerliği olan yüksek ateşle gelmektedir. Yabanî hayvanlarda özellikle tavşanlarda görülen bir hastalıktır. Kan emen haşereler tarafından etrafa bulaşmaktadır. Son on yıl içerisinde bu hastalığa tetanostan fazla rastlanmıştır.

  İnsanlar bu hastalığa nasıl yakalanır ?
  Bu hastalık genellikle avcılarda, tavşan derisi veya başka hayvan derileri yüzen kasaplarda, mikroplanmış tavşanlara elleyen ya da . besleyen çiftçi ve laboratuvar işçilerinde rastlanmaktadır.

  Tularemi nasıl önlenebilir ?
  Yabanî tavşan veya başka kemirgen hayvanlara ellerken çok dikkatli olmakla. Bu hayvanların kürklerinden kenelerin ayıklanmasına önem verilmeli ve keneler tarafından ısırılmamak için gerekli giysiler kullanılmalı. Yenecek olan herhangi bir av etinin adamakıllı kaynatılması da gereklidir.

  Tularemiye karşı tesirli bir aşı var mıdır ?
  Evet, ancak tesirli olabilmesi için temastan en az üç hafta önce yapılması gerekmektedir. Avcılar, kasaplar, çiftçiler ve laboratuvar işçileri, bu gibi hayvanlarla temasları olanlar bu önleyici aşıyı yaptırmaları gerekmektedir.

  Tularemi nasıl tedavi edilir ?
  Streptomisin genellikle hastalığı süratle geçirir.

  Bruselloz yalnız insanlarda rastlanan bir hastalık mıdır ?
  Hayır. Hayvanları etkiler, özellikle büyükbaş hayvanları, domuzlan ve keçileri. Brusella olarak adlandırılan bir mikropla gelir. İnsanlara bu hastalanmış hayvanların sütüyle, bu hayvanlarla ve bunların dışkılarına temasla gelir.

  Bruselloz insandan insana bulaşır mı ?
  Hayır.

  Bruselloza yakalanma ihtimalleri olanlar kimlerdir ?
  Bu hastalığa genellikle veterinerlerde, et ambalajcılarında, kasaplarda, süt hayvanı yetiştiricilerinde ve büyükbaş hayvan besleyenlerde rastlanmaktadır.

  Brusellezun belirtileri nelerdir ?
  Yüksek ateş, titreme, vücut rahatsızlıkları ve sancıları, çok fazla terleme ve kilo kaybı. Ateş genellikle gelip gidicidir ve arada uzun süre normal ateş olmaktadır. Bu belirtiler bir yıl veya daha uzun süreler devam edebilir. Bruselloz kronik olur ve tedavi edilmezse bu belirtiler daha birçok yıl devam edebilir.

  Bu hastalığın akut bir türü var mıdır ?
  Evet. Bu tür iki veya üç hafta süreli olur ve tifo, sıtma veya veremle karıştırılmamalıdır.

  İnsanda bruselloz nasıl önlenebilir ?
  Sütün pastörize edilmesiyle. Ayrıca etle uğraşmak zorunda olan kişilerin eldiven giymeleri gereklidir. Bu gibi kişilerde bütün deri yara ve bereleri derhal tedavi edilmelidir. Hasta olduğu teşhis edilen hayvanlar hemen ayrılmalıdır. 3. Aradığınız Bilgiyi Bulamadıysanız Üye Olmadan
  BURAYA Tıklayarak Sorunuzu Düzgün Bir Başlık ile Yazabilirsiniz.
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.